Bewonersvereniging   Nieuwediep

"Voor u en met u"

De Bewonersvereniging Nieuwediep is een onafhankelijke vertegenwoordiging voor de huurders van Stichting Woontij

 

 

     

De vereniging stelt zich als doel om de belangen van haar leden te behartigen in het overleg met Stichting Woontij. Daarvoor zal een aantal keren per jaar overleg plaats vinden met de directie van Stichting Woontij. Jaarlijks zal binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een ledenvergadering worden gehouden waarbij de vereniging een actueel thema zal behandelen. 

Reactie Woonbond op de miljoenennota


20 september 2016


Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘We zijn verheugd dat er 150 miljoen extra naar de huurtoeslag gaat. Gezien de enorm gestegen huren de afgelopen jaren, en de groeiende groep huurders die de huur met moeite kan betalen, is dat hard nodig.’

Door de wijziging gaan huurtoeslagontvangers er per maand €10,50 op vooruit. ‘Dat is een goede zaak. Eindelijk gebeurt er iets tegen de toenemende armoede onder huurders, al zijn de grote financiële problemen voor huurders hier niet mee van de baan.’

Ook huurders die net iets te veel verdienen voor huurtoeslag, zijn tegen enorme huurstijgingen aangelopen. Zij worden niet gecompenseerd door het verhogen van het huurtoeslagbudget.

NHD Krantenknipsel

 

Bron: Helderse Courant 31-05-2016

De nieuwe Woonvisie van Den Helder

 

Vanaf oktober 2015 zijn onze secretaris Joke van Beveren en bestuurslid Ronald Geurtsen betrokken bij de opstelling van de nieuwe Woonvisie Den Helder. In de woonvisie van een gemeente wordt het gemeentelijk beleid over wonen en zorg vormgegeven.


Deze Woonvisie is inmiddels opgeleverd en de BVN heeft dit document ter inzage op het kantoor beschikbaar en staat ook online op onze site

Lees hier meer over de woonvisie van Den Helder

 

Vergaderagenda 2016 BVN

 

 

Vrijdag 14 oktober 2016 10:00 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep

Vrijdag 11 november 2016 10:00 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep

Vrijdag 9 december 2016 10:00 uur Bestuursoverleg met klankbordgroep