Lift problemen teisteren de bewoners van de Bezaan

Voor het tweede achtereenvolgend jaar zijn voor de bewoners van de Bezaan lastige feestdagen geweest. De lift is om de haverklap defect en reparatie van de monteurs bleken niet duurzaam. De angst slaat weer toe bij de huurders van Woontij omdat zij bang zijn vast te komen zitten of bij terugkomst thuis niet boven te kunnen komen. Er is in het laatste overleg met Woontij beloofd de lift te vervangen wat in de planning staan voor mei 2024. Voor de feestdagen vonden de storingen al plaats en de déjà vu sloeg meteen toe bij de bewoners met de angst weer dezelfde feestdagen te moeten doormaken. Intensief overleg met Woontij heeft geresulteerd dat Woontij de lift zo snel mogelijk gaat vervangen.

De start van de vervanging staat gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar. Na demontage van de huidige liftinstallatie wordt er een nieuwe liftinstallatie geplaatst. De verwachte duur van de werkzaamheden voor het plaatsen van de nieuwe liftinstallatie is 6 weken. Om overlast tijdens de installatieperiode zoveel mogelijk te beperken, is onderzocht of een tijdelijke lift in gebruik kan worden genomen. Vanwege de gevel van het woongebouw is dit niet mogelijk. Als alternatieve voorziening kan er tijdens de werkzaamheden gebruik worden gemaakt van een stoellift. Daarnaast worden momenteel aanvullende mogelijkheden onderzocht. De definitieve datum voor de start van de werkzaamheden zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.

 

 Gezellige jubileum viering BVN

Op vrijdag 8 december 2023 vierde de Bewonersvereniging Nieuwediep haar uitgestelde jubileum met een gezellige receptie voor alle leden

20231208 163525

De voorzitter van de BVN, Joke van Beveren, opende de receptie met een welkomstwoord, waarin ze de aanwezige leden bedankte voor hun steun en betrokkenheid. Ze blikte terug op de geschiedenis en de activiteiten van de vereniging, die regelmatig overleg voert met Woontij en de gemeente over onderwerpen zoals huurbeleid, onderhoud, verduurzaming, servicekosten en liftonderhoud. Ze benadrukte het belang van een sterke en zelfstandige huurdersorganisatie, die aangesloten is bij de landelijke Woonbond. Ze nodigde de leden uit om zich aan te melden als complex- of wijkvertegenwoordiger, om zo de communicatie en de gemeenschap te verbeteren. Ze sloot af met een toast op de toekomst van de BVN.

20231208 163231

De BVN hoopt dat de receptie heeft bijgedragen aan het versterken van de band tussen de leden, en dat het een aanzet is voor meer betrokkenheid en participatie. De vereniging wil graag de feedback van de leden horen over de receptie, en over eventuele verbeterpunten voor de toekomst. De leden kunnen hun mening geven via het contactformulier op de website van de BVN, of via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

20231208 163705

Van Woontij Jan van Andel en Diana Heijjer in gezelschap van onze complexvertegenwoordigers Joost van de Bezaan en Imro van de Rietschooten

 

De receptie werd muzikaal opgeluisterd door de band Always Late, die voor een gezellige sfeer zorgde. De leden konden genieten van een hapje en een drankje, en met elkaar in gesprek gaan over hun woonervaringen en wensen

20231208 181212

  De eerste dans was voor de directeur van Woontij en Joke.

20231208 172503 

De regie was bij Nico in goede handen

20231208 163534

De BVN zoekt complex- en wijkvertegenwoordigers

Als Complexvertegenwoordiger speel je een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de belangen van de bewoners en het bevorderen van een sterke gemeenschap. Je zult verantwoordelijk zijn voor het communiceren met bewoners, het organiseren van bijeenkomsten, het verzamelen van feedback en het samenwerken met het bestuur om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

We zoeken naar iemand met communicatieve vaardigheden, een proactieve houding en een passie voor het verbeteren van de leefomgeving. Je moet in staat zijn om effectief te communiceren met diverse belanghebbenden, zoals bewoners en het bestuur. Ervaring is niet belangrijk, met uw inzet, en ondersteuning van het bestuur van de Bewonersvereniging Nieuwediep moet dit goed komen.

Als je geïnteresseerd bent in deze uitdagende rol en denk dat je de juiste persoon bent om de belangen van de bewoners van uw complex namens bewonersvereniging Nieuwediep te vertegenwoordigen, nodigen we je van harte uit om te reageren en je op te geven als vertegenwoordiger voor jouw complex of wijk.

Niet geheel onbelangrijk, voor uw inzet 1 x per maand op de eerste vrijdag van de maand met uitzondering juli en augustus i.v.m. vakantie ontvangt u een vrijwilligers vergoeding van €45,- per kwartaal en (eventueel gemaakte onkosten in overleg met de penningmeester).

Voor de complexen Pura Vida, Seringenlaan, de Giek, Kerkgracht, de Stern, Eikenhout, Spoorstraat, Heemskerckstraat en de wijken Doorzwin en Boterzwin zoeken wij vertegenwoordigers.

U kunt u opgeven via het contactformulier of direct met de secretaris telefoon 06 18818965

Overleg met Woontij


overleg 218x174 (1)De afgelopen maanden heeft de BVN overleg gevoerd met Woontij. Onderwerpen welke zijn besproken of nog op de agenda staan:

 • Huurbeleid 
 • Onderhoud begroting 
 • Prestatieafspraken
 • Communicatie met huurders en BVN
 • Verduurzaming woningen en appartementen
 • Servicekosten

 Bestuurlijk overleg BVN met Woontij

 

Overlegpunten 8 december 2023

 • Woontij erkent de liftproblemen in de Bezaan. De planning is dat de lift in mei 2024 wordt vervangen
 • Het voorberestaan van de Verbinding in Julianadorp is onder de aandacht gebracht. Er zijn veel investeringen nodig zijn voor onderhoud, verduurzaming, vervanging meubilair en keukenapparatuur. Samen met Wonen Plus Welzijn maakt Woontij een toekomstplan voor De Verbinding. Voor het voortbestaan is een structurele financiële bijdrage van de gemeente Den Helder gewenst. Zonder die bijdrage wordt het jaarlijks tekort voor Woontij onverantwoord groot en ziet Woontij zich genoodzaakt de Verbinding te sluiten.
 •  Financiële malaise?
  Jan licht toe dat er geen sprake is van een financiële malaise bij Woontij. Woontij is financieel gezond. Echter, Woontij heeft veel plannen voor nieuwbouw en verduurzaming. Er zijn onvoldoende financiële mogelijkheden om alle plannen, met name die de gemeente Texel wenst, te realiseren. De financiële mogelijkheden voor Woontij worden beperkt door rentestijging, forse stijging van de bouwkosten en huurverlagingen. Gelukkig kan er nog heel veel. Woontij gaat ervan uit dat alle plannen die in de prestatieafspraken zijn opgenomen ook kunnen worden uitgevoerd. Om een sluitende begroting te krijgen heeft Woontij zich teruggetrokken uit een nieuw project van circa 100 flexwoningen op Texel.
 • Vragenlijst m.b.t. schoonmaak
  Onze huurders zijn over het algemeen tevreden met de nieuwe schoonmaker. Volgend jaar worden nieuwe afspraken gemaakt. Dan komt dit punt weer in beeld. Nico vraagt aandacht voor de schoonmaak van onbereikbare ramen.
 • Conditiemeting Bram Lensen

Prestatieafspraken Den Helder: BVN gaat akkoord met het concept van de prestatieafspraken en de door Woontij voorgestelde wijzigingen

Communicatieplan klantarena (pilotprojecten samen wonen naar wens): BVN staat positief tegenover deze aanpak. Men vraagt of bij de pilotprojecten ook projecten buiten het centrum van Den Helder kunnen worden betrokken, zoals De Duinkerk en/of De Giek.

Aanpassing woningtoewijzing in 2024: BVN gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Stand van zaken Woontij: Onlangs zijn Cock Janson en Jurre Doornebos gestart als buurtbeheerder in Den Helder. Het zijn ervaren medewerkers die al veel waardering ontvangen van onze huurders.Gemeente, Woontij en Bewonersvereniging Nieuwediep ondertekenen prestatieafspraken

Wethouder Petra Bais, Woontij-directeur Jan van Andel en voorzitter Joke van Beveren van Bewonersvereniging Nieuwediep hebben maandag hun handtekeningen gezet onder nieuwe prestatieafspraken. De afspraken gaan over het toevoegen van woningen, verduurzamen van de woningvoorraad en over samenwerking.

Woontij-directeur Jan van Andel, voorzitter Joke van Beveren van Bewonersvereniging Nieuwediep en wethouder Petra Bais

Met de ‘Meerjarige Prestatieafspraken 2023-2027’ willen de gemeente, Stichting Woontij en de bewonersvereniging samen werken aan een veilige en gezonde woon- en leefomgeving in Den Helder. Aandachtspunten zijn: voldoende aanbod van huurhuizen, betaalbaarheid, verduurzaming, goed onderhoud, woningen voor kwetsbare doelgroepen, leefbaarheid en armoedebestrijding.

Daarnaast zijn afspraken vastgelegd over bouwplannen van Woontij. Zo gaat de woningcorporatie appartementen bouwen op de voormalige plek van basisschool De Windwijzer aan de Javastraat in Den Helder. Mooi dat er weer goede, betaalbare huizen bij komen in de stad, vindt wethouder Bais van Wonen. Want iedereen verdient een fijne plek om te wonen. Daar zetten we ons ook de komende jaren samen voor in.


Nieuwe huurregels 2022

Ook dit jaar verandert er weer veel in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging. Sociale huurders krijgen per 1 juli te maken met een huurverhoging van 2,3%, vrijesectorhuurders met een verhoging van 3,3%. Is de huur lager dan € 300 ? Dan geldt een afwijkende huurverhoging. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging is terug, in een nieuwe gedaante. Zoveel meer regels? Zoveel meer redenen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Kortom, een helder, toegankelijk overzicht van alle nieuwe (spel)regels is voor de achterban van de BVN van groot belang.


 

Algemene ledenvergadering 2023

  

Rietschooten2

Op woensdag 31 mei heeft de BVN de ALV 2023 gehouden in de Woon en Leef Gemeenschap de Rietschooten. Dhr. van Andel, directeur/bestuurder van Woontij, Dhr. Sayers, voorzitter van de Raad van Commissarissen, Mw. Scholten manager bedrijfsvoering & wonen en Diana Heijer bewonersconsulent van Woontij waren hierbij aanwezig.
 
De voorzitter deelde de wijzigingen van het BVN bestuur mee; Nico van Delft wordt de nieuwe secretaris en tevens complex vertegenwoordiger van Tjempaka, Ronald Geurtsen de penningmeester en tevens de webmaster voor de website en Cees Baijens zal het bestuur ondersteunen in zijn functie algemeen bestuurslid.
 De notulen 2022, jaarverslag secretaris, de begroting en financiele overzichten werden goedgekeurd en de leden verleenden decharge voor de kasoverzichten welke door Dhr. N van Delft en Mevr. P. Raven zijn gecontroleerd.
 
Na de pauze heeft Dhr. Rik Boskamp projectleider verduurzaming een presentatie gegeven over het te voeren beleid van Woontij en achtergronden gegeven van de methodes om de klimaat doelstellingen mogelijk te maken,
Concrete plannen en consquenties voor de huurders zijn hierin nog niet zichtbaar gemaakt.
 
 
 

Een stap vooruit, van denken naar doen!

de Woonbond helpt de BVN een stap vooruit

De Woonbond start daarom ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’. Een nieuw project om de BVN te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het doel is vast te stellen of de huurders tevreden zijn over het werk van de BVN. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan door voor de rechten van de huurders op te komen. Ook wilt de BVN weten of het beeld van de BVN nog klopt met de doelstellingen zoals die in 2007, mede door de huurders, zijn geformuleerd en de huurders meer te betrekken bij de belangenbehartiging.

Eind 2019 en begin 2020 heeft de BVN en de Woonbond met medewerking  van Woontij een enquête uitgezet naar alle huurders van Woontij in  Den Helder. Doel was te inventariseren hoe de huurders dachten over de BVN, maar zeker niet onbelangrijk of er  huurders waren die bereidt zijn de  vereniging  te ondersteunen. Van de uitgezette 750 formulieren kwam ongeveer 220 ingevulde formulieren terug bij de Woonbond.  Die de informatie verwerkte. Maar toen sloeg Corona toe en werd het onmogelijk om iets met de uitkomsten te doen. Deels ook omdat we geen duidelijk verhaal van de Woonbond kregen en omdat medewerkers besmet raakten. Nu een jaar later is de afhandeling van de enquête over genomen door een andere medewerker. Maar ook nu kunnen wij nog niet bijeenkomen en de resultaten bespreken. Wij zijn  ons bewust dat de huurders die bereidt waren zich in te zetten nu nog steeds  op  een reactie wachten. Maar wij kunnen niet reageren omdat wij de  benodigde informatie niet hebben. Wij hopen later dit jaar meer duidelijkheid te krijgen en zullen dan overleggen hoe wij  verder moeten gaan. Onze excuses dat wij dit niet eerder naar buiten konden brengen en hopen dat niet teveel huurders nu afhaken..

Huurdersorganisaties hebben onder de Woningwet 2015 een sterke positie gekregen in het overleg met verhuurders en gemeenten. Dat biedt tal van kansen voor huurders, maar zorgt ook dat er steeds meer van huurdersorganisaties wordt gevraagd.

Vergader agenda 2024

 

vergaderruimte

 


 • Bestuursvergadering met de complexvertegenwoordigers

  locatie BVN kantoor

  12 januari 10:00 - 12:00 uur

  9 februari 10:00 - 12:00 uur

  8 maart 10:00 - 12:00 uur

  5 april 10:00 - 12:00 uur

  3 mei 10:00 - 12:00 uur

  7 juni 10:00 - 12:00 uur

  6 september 10:00 - 12:00 uur

  4 oktober 10:00 - 12:00 uur

  8 november 10:00 - 12:00 uur

  6 december 10:00 - 12:00 uur

 • BVN dagelijks bestuursoverleg

  Locatie BVN kantoor

  10 januari 16:00 - 17:30 uur

  7 februari 16:00 - 17:30 uur

  6 maart 16:00 - 17:30 uur

  3 april 16:00 - 17:30 uur

  1 mei 16:00 - 17:30 uur

  5 juni 16:00 - 17:30 uur

  4 september 16:00 - 17:30 uur

  2 oktober 16:00 - 17:30 uur

  6 november 16:00 - 17:30 uur

  4 december 16:00 - 17:30 uur

 • Bestuurlijk overleg met Woontij

  Locatie BVN kantoor

  3 april 16:30-18:00 uur

  12 juni 16:30-18:00 uur

  18 september 16:30-18:00 uur

  11 december 16:30-18:00 uur


Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 18818965

Spreekuur op afspraak