U bent van harte welkom op de jubileum receptie van de BVN

8 Dec 2023 - 16:00 tot 19:00 lokatie Hotel Wienerhof, Parallelweg 7, 1781 EA Den Helder.

 De BVN viert haar uitgestelde jubileum met een gezellige receptie voor alle BVN leden. De vereniging bestaat vanaf 2007 en wij hadden graag ons 12,5 jarig jubileum gevierd maar corona gooide roet in het eten.

 

 Proost

Onder het genot van een hapje drankje en muziek van Always Late

 always late

 

 

Wij willen graag weten of u aanwezig zal zijn. De opgave is daarom verplicht. 

U kunt zich alleen aanmelden indien u lid bent van de BVN

 

Opgave BVN Jubileum receptie 2023

U bent geen lid dus u mag zich niet opgeven

Laat ons uw naam weten

Uw email adres

Please let us know your message.

Ik ben geen robot
Ververs Ongeldige invoer

Dit kunt u ook telefonisch doen:

 Tel: 0618818965

of een mail naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De BVN zoekt complex- en wijkvertegenwoordigers

Als Complexvertegenwoordiger speel je een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de belangen van de bewoners en het bevorderen van een sterke gemeenschap. Je zult verantwoordelijk zijn voor het communiceren met bewoners, het organiseren van bijeenkomsten, het verzamelen van feedback en het samenwerken met het bestuur om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

We zoeken naar iemand met communicatieve vaardigheden, een proactieve houding en een passie voor het verbeteren van de leefomgeving. Je moet in staat zijn om effectief te communiceren met diverse belanghebbenden, zoals bewoners en het bestuur. Ervaring is niet belangrijk, met uw inzet, en ondersteuning van het bestuur van de Bewonersvereniging Nieuwediep moet dit goed komen.

Als je geïnteresseerd bent in deze uitdagende rol en denk dat je de juiste persoon bent om de belangen van de bewoners van uw complex namens bewonersvereniging Nieuwediep te vertegenwoordigen, nodigen we je van harte uit om te reageren en je op te geven als vertegenwoordiger voor jouw complex of wijk.

Niet geheel onbelangrijk, voor uw inzet 1 x per maand op de eerste vrijdag van de maand met uitzondering juli en augustus i.v.m. vakantie ontvangt u een vrijwilligers vergoeding van €45,- per kwartaal en (eventueel gemaakte onkosten in overleg met de penningmeester).

Voor de complexen Pura Vida, Lidwina, Jozef, de Bezaan, Seringenlaan, de Giek, Kerkgracht, de Stern, Eikenhout, Spoorstraat, Heemskerckstraat en de wijken Doorzwin en Boterzwin zoeken wij vertegenwoordigers.

U kunt u opgeven via het contactformulier of direct met de secretaris telefoon 06 18818965

Overleg met Woontij


overleg 218x174 (1)De afgelopen maanden heeft de BVN overleg gevoerd met Woontij. Onderwerpen welke zijn besproken of nog op de agenda staan:

 • Huurbeleid 
 • Onderhoud begroting 
 • Prestatieafspraken
 • Communicatie met huurders en BVN
 • Verduurzaming woningen en appartementen
 • Servicekosten

 

Liftonderhoud

N.a.v. de liftenproblematiek bij de verschillende complexen heeft op 1 juni Otis met Stichting Woontij een 5-jarig prestatieovereenkomst getekend voor onderhoud en beheer van de liftinstallaties. Liftintermediair B.V. fungeert als ketenregisseur en heeft na een intensief traject het liftonderhoud ondergebracht bij Otis. De afgesloten contracten zijn prestatiecontracten, gecombineerd met alle MJOB-werkzaamheden. Op deze manier is de kwaliteit en de total cost of ownership geborgd. Tevens is er ook goed gekeken naar verduurzaming van de liftinstallaties, hetgeen in de MJOB-werkzaamheden voor de komende jaren is meegenomen. Otis zal de komende 5 jaar de liften onderhouden, moderniseren en waar van toepassing compleet vernieuwen. Liftintermediair zal dit gehele proces begeleiden. Namens Stichting Woontij tekende Jan van Andel, namens Otis Wilco Wolthuis en namens Liftintermediair B.V. Henri Feddes. Met deze manier van samenwerken heeft Stichting Woontij samen met haar partners een grote stap genomen op het gebied van ontzorging, kwaliteit en continuïteit.

Nieuwe bestuur samenstelling BVN

Het dagelijks bestuur is gewijzigd. De nieuwe secretaris is Nico van Delft en is tevens complexvertegenwoordiger van Tjempaka, Ronald Geurtsen is weer de penningmeester en is tevens de webmaster voor de website van de BVN 

Nico heeft een ruime ervaring op bestuurlijke functies en is voor de BVN een goede keuze en als complex vertegenwoordiger van Tempaka heeft Nico zich al goed onderscheiden.

 

NicoBestuurlijk overleg BVN met Woontij

Geen differentiatie huren  

In 2022 heeft Woontij de differentiatie van de huren losgelaten. Deze differentiatie was een wens van de BVN dat moet zorgen dat de te hoge huren en de te lagen huren snel naar de gewenste huurgrens komen.

Ook in 2023 is dit niet toegepast. Woontij heeft aan de BVN advies gevraagd voor de gevoerde huurverhogingen en omdat deze huurverhogingen lager waren dan de maximum toegestane verhoging van het rijk is de BVN akkoord gegaan met als aantekening dat de betrokkenheid van de BVN bij het vaststellen van het beleid minimaal was en ook te laat was ingediend.

De BVN hoopt meer betrokken te worden bij het proces voor 2024 en zal zich inzetten voor een eerlijk en sociaal beleid.Prestatieafspraken gemeente Den Helder

 

 denhelder

Op woensdag 30 augustus heeft er een overleg plaatstgevonden tussen Woontij, de BVN en de Gemeente Den Helder.

Voor Woontij was Jan van Andel aanwezig, voor de BVN waren aanwezig  Joke van Beveren en Nico van Delft en namens de Gemeente waren wethouder Petra Basis en Thomas Blonk aan tafel.

Het betreft hierin de concept prestatieafspraken voor de periode 2023-2027 en in hoofdlijnen waren de volgende punten aan de orde:

- Organisatie en samenwerking.

Hierin besproken zijn de afspraken over (bestuurlijke) vergaderingen, jaarschijven en evaluatie. In de vorige periode heeft er geen enkele keer een avaluatie plaatstgevonden en de wethouder zal een aantal data inplannen hiervoor.

-Kwantitatieve ontwikkeling woningvoorraad

Waarin de afspraken over nieuwbouw-, sloop- en verkoopplannen worden gemaakt. Op 1 januari 2022 had Woontij een voorraad van 721 woningen in Den Helder en Julianadorp.

 • Besproken wordt de sloop van een aantal woningen in de Jacob van Heemskerkstraat. Woontij vindt dit noodzakelijk en de wethouder wilt dit nog eerst bekijken. Op 6 november zal er een visitatie plaatsvinden waarna er een definiet besluit genomen zal worden.
 • De BVN vraagt aan Woontij of er bij de nieuwbouwplannen voor de Windwijzer rekening is gehouden met de gemeenschappelijke ruimte waar activiteiten e.d. kunnen ontplooid worden. Dit wordt door Woontij toegezegd.

- Primaire doelgroepen

Dit zijn de afspraken over doelgroepen van beleid en de betaalbaarheid van woningen. Om de visie "Samen wonen naar wens" kracht bij te zetten zal Woontij in de komende jaren naar behoefte van de bewoners in de verschillende complexen een complexplan opstellen en implementeren

- Kwetsbare doelgroepen

Afspraken over in- en uitstroom van kwetsbare doelgroepen, urgentie en opvang van statushouders.

 • Woontij verhuurt ongeveer 55 woningen aan zorginstellingen
 • Woontij geeft aan dat 10% verhuur aan statushouders aan de hoge kant is. Dit deelt de wethouder niet.

- Kwalitatieve ontwikkeling woningvoorrad (onderhoud en duurzaamheid)

Afspraken over de verduurzaming van bezit en het warmtenet.

 • De gemeente zal starten met een aantal proeven m.b.t. het warmtenet. Daar zal het complex de Rietschooten deel van uitmaken.

- Leefbaarheid en armoedebestrijding

Afspraken over leefbaarheid in de wijken, woonfraude en woningmisbruik, revitalisering van het stadshart, Financieel Fit Den Helder, huisuitzettingen, buurtbemiddeling en energiearmoede.

 • De BVN wilt ook hierin afspraken over veiligheid  rondom de compexen en de gemeente zal dit aanpassen.

 

 

 


Nieuwe huurregels 2022

Ook dit jaar verandert er weer veel in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging. Sociale huurders krijgen per 1 juli te maken met een huurverhoging van 2,3%, vrijesectorhuurders met een verhoging van 3,3%. Is de huur lager dan € 300 ? Dan geldt een afwijkende huurverhoging. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging is terug, in een nieuwe gedaante. Zoveel meer regels? Zoveel meer redenen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Kortom, een helder, toegankelijk overzicht van alle nieuwe (spel)regels is voor de achterban van de BVN van groot belang.


 

Algemene ledenvergadering 2023

  

Rietschooten2

Op woensdag 31 mei heeft de BVN de ALV 2023 gehouden in de Woon en Leef Gemeenschap de Rietschooten. Dhr. van Andel, directeur/bestuurder van Woontij, Dhr. Sayers, voorzitter van de Raad van Commissarissen, Mw. Scholten manager bedrijfsvoering & wonen en Diana Heijer bewonersconsulent van Woontij waren hierbij aanwezig.
 
De voorzitter deelde de wijzigingen van het BVN bestuur mee; Nico van Delft wordt de nieuwe secretaris en tevens complex vertegenwoordiger van Tjempaka, Ronald Geurtsen de penningmeester en tevens de webmaster voor de website en Cees Baijens zal het bestuur ondersteunen in zijn functie algemeen bestuurslid.
 De notulen 2022, jaarverslag secretaris, de begroting en financiele overzichten werden goedgekeurd en de leden verleenden decharge voor de kasoverzichten welke door Dhr. N van Delft en Mevr. P. Raven zijn gecontroleerd.
 
Na de pauze heeft Dhr. Rik Boskamp projectleider verduurzaming een presentatie gegeven over het te voeren beleid van Woontij en achtergronden gegeven van de methodes om de klimaat doelstellingen mogelijk te maken,
Concrete plannen en consquenties voor de huurders zijn hierin nog niet zichtbaar gemaakt.
 
 
 

Een stap vooruit, van denken naar doen!

de Woonbond helpt de BVN een stap vooruit

De Woonbond start daarom ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’. Een nieuw project om de BVN te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het doel is vast te stellen of de huurders tevreden zijn over het werk van de BVN. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan door voor de rechten van de huurders op te komen. Ook wilt de BVN weten of het beeld van de BVN nog klopt met de doelstellingen zoals die in 2007, mede door de huurders, zijn geformuleerd en de huurders meer te betrekken bij de belangenbehartiging.

Eind 2019 en begin 2020 heeft de BVN en de Woonbond met medewerking  van Woontij een enquête uitgezet naar alle huurders van Woontij in  Den Helder. Doel was te inventariseren hoe de huurders dachten over de BVN, maar zeker niet onbelangrijk of er  huurders waren die bereidt zijn de  vereniging  te ondersteunen. Van de uitgezette 750 formulieren kwam ongeveer 220 ingevulde formulieren terug bij de Woonbond.  Die de informatie verwerkte. Maar toen sloeg Corona toe en werd het onmogelijk om iets met de uitkomsten te doen. Deels ook omdat we geen duidelijk verhaal van de Woonbond kregen en omdat medewerkers besmet raakten. Nu een jaar later is de afhandeling van de enquête over genomen door een andere medewerker. Maar ook nu kunnen wij nog niet bijeenkomen en de resultaten bespreken. Wij zijn  ons bewust dat de huurders die bereidt waren zich in te zetten nu nog steeds  op  een reactie wachten. Maar wij kunnen niet reageren omdat wij de  benodigde informatie niet hebben. Wij hopen later dit jaar meer duidelijkheid te krijgen en zullen dan overleggen hoe wij  verder moeten gaan. Onze excuses dat wij dit niet eerder naar buiten konden brengen en hopen dat niet teveel huurders nu afhaken..

Huurdersorganisaties hebben onder de Woningwet 2015 een sterke positie gekregen in het overleg met verhuurders en gemeenten. Dat biedt tal van kansen voor huurders, maar zorgt ook dat er steeds meer van huurdersorganisaties wordt gevraagd.

Vergader agenda 2023

 

vergaderruimte

 


 • Bestuursvergadering met de klankbordleden

  locatie BVN kantoor

  8 september 10:00 - 12:00 uur

  13 oktober 10:00 - 12:00 uur

  10 november 10:00 - 12:00 uur

  8 december 10:00 - 12:00 uur

 • BVN dagelijks bestuursoverleg

  Locatie BVN kantoor

  6 september 16:00 - 17:30 uur

  11 oktober 16:00 - 17:30 uur

  8 november 16:00 - 17:30 uur

  6 december 16:00 - 17:30 uur

 • Bestuurlijk overleg met Woontij

  Locatie BVN kantoor

  Woensdag 20 september 16:30-18:00 uur

  Woensdag 13 december 16:30-18:00 uur (met RvC)


Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 18818965

Spreekuur op afspraak