Afscheid van de secretaris

De secretaris Dhr. Smit heeft zijn functie en lidmaatschap van het bestuur vanwege privé omstandigheden per 1 april opgezegd. Deze beslissing begrijpt en respecteert het bestuur en heeft daarom een aantal wijzigingen in het bestuur aangebracht.

Lees meer

Overleg met Woontij

De afgelopen maanden heeft de BVN overleg gevoerd met Woontij. Onderwerpen welke zijn besproken zijn:

Huurbeleid 2022

Woonklachten Bram Lensen

Onderhoud begroting 2022

Prestatieafspraken

Klankbordleden gezocht

Klankbordleden of een bewoners commissie functioneren als de voelsprieten van het bestuur, want u weet het beste wat er in uw woon- en leefomgeving belangrijk is.

Indien uw complex of wijk nog geen vertegenwoordiger heeft en u wilt uw steentje bijdragen, kunt u zich opgeven bij de secretaris

Koninklijke onderscheiding voor onze oud voorzitter en bestuurslid Peet Offermanns

Peet

De heer Offermans is al bijna 50 jaar vrijwilliger en nu koninklijk onderscheiden voor zijn lange en bijzondere inzet voor de samenleving. In 2007 is hij 10 jaar voorzitter van de Bewonersvereniging Nieuwe Diep te Den Helder/Julianadorp geweest. 

Lees hier het volledige artikel

 


BVN Nieuws


Bestuurlijk overleg BVN met Woontij


Huurbeleid 2022

De BVN heeft en plannen ontvangen van Woontij m.b.t. de huurverhogingen van 2022. In het overleg met Woontij heeft de BVN de onvrede over het proces kenbaar gemaakt.

De modus voor de verhogingen welke voorgaande jaren zijn afgesproken met de BVN worden volledig losgelaten. De huurverhoging van Woontij komt op 2,3% voor alle woningen. De BVN heeft aangegeven dat deze eenzijdige beslissing niet bevalt en de gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden. Woontij zal dit intern bespreken en hierop reageren.

In de Woontijding heeft het bestuur gelezen dat Woontij heeft besloten de huurverhoging tot 1 oktober uit te stellen. De BVN heeft deze berichtgeving niet ontvangen van Woontij en is onduidelijk welke achterliggende gedachten hiervoor zijn.Prestatieafspraken gemeente Den Helder

Mw. van Beveren heeft samen met Dhr. Van Andel en Mw. Scholten van Woontij deelgenomen aan het overleg met de gemeente voor de prestatieafspraken. Hierin heeft Mw. van Beveren aangegeven dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de huidige afspraken.

Mw. van Beveren heeft aandacht gevraagd in de afspraken voor veiligheid van complexen en omgeving daarvan maar ook de leefbaarheid en duurzaamheid verdienen aandacht. Ook appelleert Mw. van Beveren op de resultaatgerichtheid van de afspraken.

Onderwerpen welke in de afspraken genoemd zullen worden zijn o.a. nieuwe sociale huren, woningbouw en de plannen voor de Windwijzer.


Nieuwe huurregels 2022

Ook dit jaar verandert er weer veel in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging. Sociale huurders krijgen per 1 juli te maken met een huurverhoging van 2,3%, vrijesectorhuurders met een verhoging van 3,3%. Is de huur lager dan € 300 ? Dan geldt een afwijkende huurverhoging. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging is terug, in een nieuwe gedaante. Zoveel meer regels? Zoveel meer redenen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Kortom, een helder, toegankelijk overzicht van alle nieuwe (spel)regels is voor de achterban van de BVN van groot belang.


Algemene ledenvergadering 2021

  
De beuk

Op woensdag 27 oktober heeft de BVN de ALV gehouden in het buurthuis de Beuk. Dhr. van Andel, directeur/bestuurder van Woontij en Dhr. Sayers, voorzitter van de Raad van Commissarissen waren hierbij aanwezig en ook verwelkomde de voorzitter enige nieuwe leden.
Er is ruim voldoende gelegenheid gegeven voor de leden vragen te stellen aan Dhr. van Andel en hierbij kwamen de onderwerpen aan bod als vervuiling van de complexen, vervanging van de oude cv ketels, de toekomst van de Windwijzer, het toewijzingsbeleid van Woontij en andere zaken.
Er zijn in 2021 4 complexvertegenwoordigers opgestapt en de BVN zal actief zoeken naar vervangers.
 
 
 

Een stap vooruit, van denken naar doen

de Woonbond helpt de BVN een stap vooruit

De Woonbond start daarom ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’. Een nieuw project om de BVN te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het doel is vast te stellen of de huurders tevreden zijn over het werk van de BVN. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan door voor de rechten van de huurders op te komen. Ook wilt de BVN weten of het beeld van de BVN nog klopt met de doelstellingen zoals die in 2007, mede door de huurders, zijn geformuleerd en de huurders meer te betrekken bij de belangenbehartiging.

Eind 2019 en begin 2020 heeft de BVN en de Woonbond met medewerking  van Woontij een enquête uitgezet naar alle huurders van Woontij in  Den Helder. Doel was te inventariseren hoe de huurders dachten over de BVN, maar zeker niet onbelangrijk of er  huurders waren die bereidt zijn de  vereniging  te ondersteunen. Van de uitgezette 750 formulieren kwam ongeveer 220 ingevulde formulieren terug bij de Woonbond.  Die de informatie verwerkte. Maar toen sloeg Corona toe en werd het onmogelijk om iets met de uitkomsten te doen. Deels ook omdat we geen duidelijk verhaal van de Woonbond kregen en omdat medewerkers besmet raakten. Nu een jaar later is de afhandeling van de enquête over genomen door een andere medewerker. Maar ook nu kunnen wij nog niet bijeenkomen en de resultaten bespreken. Wij zijn  ons bewust dat de huurders die bereidt waren zich in te zetten nu nog steeds  op  een reactie wachten. Maar wij kunnen niet reageren omdat wij de  benodigde informatie niet hebben. Wij hopen later dit jaar meer duidelijkheid te krijgen en zullen dan overleggen hoe wij  verder moeten gaan. Onze excuses dat wij dit niet eerder naar buiten konden brengen en hopen dat niet teveel huurders nu afhaken..

Huurdersorganisaties hebben onder de Woningwet 2015 een sterke positie gekregen in het overleg met verhuurders en gemeenten. Dat biedt tal van kansen voor huurders, maar zorgt ook dat er steeds meer van huurdersorganisaties wordt gevraagd.

Vergader agenda 2022

 

vergaderruimte

 


 • BVN dagelijks bestuursoverleg

  8 juni 16:00 - 17:30 uur

  7 sept 16:00 - 17:30 uur

  12 oktober 16:00 - 17:30 uur

  9 november 16:00 uur - 17:30 uur

  7 december 16:00 - 17:30 uur

 • Bestuurlijk overleg met Woontij

  Woensdag 15 juni 16:30-18:00 uur

  Woensdag 21 september 16:30-18:00 uur

  Woensdag 14 december 16:30-18:00 uur (met RvC)

 • Bestuursoverleg met klankbordleden

  13 mei 10:00 - 12:00 uur

  10 juni 10:00 - 12:00 uur

  9 september 10:00 - 12:00 uur

  14 oktober 10:00 - 12:00 uur

  11 november 10:00 - 12:00 uur

  9 december 10:00 - 12:00 uur

 • Algemene Ledenvergadering

  19 oktober 19:30 - 22:00 uur 


Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 51053841

Spreekuur op afspraak