Bewonersvereniging Nieuwediep

"Voor u en met u"

 

In verband met de coronamaatregelen heeft de vereniging besloten alle vergaderingen uit te stellen!

De Bewonersvereniging Nieuwediep is een onafhankelijke vertegenwoordiging voor de huurders van Stichting Woontij

     

De vereniging stelt zich als doel om de belangen van haar leden te behartigen in het overleg met Stichting Woontij.

 

De onafhankelijke Bewonersvereniging Nieuwediep probeert dat te bereiken door regelmatig overleg te voeren met Woontij, zo nodig door onderhandelen en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken. Op die manier ontstaat duidelijkheid voor de huurders en kan iedere individuele huurder hier ook een beroep op doen.

Samen sta je sterker, en dat geldt ook voor huurders. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen in huurdersorganisaties of bewonerscommissies, omdat hun stem dan beter wordt gehoord en hun belangen beter worden behartigd in het overleg met de verhuurder en de gemeente. Hoe beter een huurdersorganisatie is georganiseerd en hoe beter de band en de communicatie is met haar achterban, des te meer krijgen huurdersorganisaties voor elkaar. Zoals een lagere huurverhoging, lagere servicekosten, beter onderhoud en betere dienstverlening. Jaarlijks kunnen de huurders de Algemene Ledenvergadering bijwonen om uw stem te laten horen.

Dit is vaak geen gemakkelijke klus. Daarom is een sterke en vooral zelfstandige huurdersvereniging in het belang van alle huurders, dus ook voor U! Bij juridische geschillen kan de huurdersvereniging terug vallen op de landelijke huurdersorganisatie De Woonbond  waarbij wij zijn aangesloten.

Het bestuur van de bewonersvereniging behartigt de belangen van de ruim 500 leden. Meld u daarom voor slechts  1 euro per maand aan als lid.

De Bewonersvereniging Nieuwediep bemiddelt niet in de toewijzing van de woningen

U dient zich daarvoor in verbinding stellen met de verhuurder Woontij. Dat kan via een mail aan info@woontij.nl

Of kijk op de  website van Woontij

 Ons overleg met Woontij 

LogoColorTextBelow

 

 woontij logo home

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks zal 4 x overleg worden gevoerd met Woontij. 2 x per jaar zal het hoofd Woondiensten, al dan niet samen met andere disciplines binnen Woontij, worden uitgenodigd deel te nemen aan een bestuursvergadering. Vast onderdeel zal o.a. de communicatie zijn. Ook zullen wij naar behoefte de voorzitter van de Raad van Commissarissen uitnodigen deel te nemen aan de bestuursvergaderingen. En zal er minimaal een keer per jaar een overleg worden bijgewoond met de hele Raad van Commissarissen.

 

 

overleg 218x174

In onze nieuwsbrieven rubriek leest u o.a. de actuele gesprekspunten met Woontij 

Vergaderagenda bestuursoverleg met klankbordleden BVN

 

 

2020

Vrijdag 10 januari 10:30 uur

Vrijdag 14 februari 10:30 uur

Vrijdag 13 maart 10:30 uur

Vrijdag 10 april 10:30 uur uitgesteld!

Vrijdag 8 mei 10:30 uur uitgesteld!

ALV 2020 woensdag 13 mei uitgesteld!

Vrijdag 12 juni 10:30 uur

Vrijdag 11 september 10:30 uur 

11 oktober 10:30 uur

15 november 10:30 uur

13 december 10:30 uur