Haye van de Geest zwaait af

Na negen jaar voorzitter te zijn geweest van de woonleef-gemeenschap de Rietschooten, neemt Haye afscheid van het voozitterschap en neemt ook afscheid als lid van de klankbordgroep van de Bewonersvereniging Nieuwediep.

Haye heeft altijd met passie zijn verhaal gedeeld over de speciale leefgemeenschap van het complex en participeerde actief bij alles wat met wonen en samenleven te maken had.

De BVN wenst Haye veel geluk en gezondheid toe en danken hem voor de fijne samenwerking.

12,5-jarig jubileum Bewonersvereniging Nieuwediep

125 jaar jubileum
in 2020, midden in de Coronacrisis, bestaat de BVN 12,5 jaar. Het plan was dit jaar dat heugelijke feit samen met de huurders te vieren. Dit is onder de huidige omstandigheden nu niet mogelijk maar wat in het vat zit verzuurt niet!

De website van de BVN is compleet vernieuwd.

Op de Home pagina is een overzicht van alle laatste en belangrijkste nieuws
De Over de BVN pagina geeft een overzicht over de vereniging zoals doelstellingen, het bestuur en onze complex vertegenwoordigers
De informatie voor de huurders is een gedeelte waarin de belangrijke zaken over de woonwet en overlegwet worden getoond
Ook zijn er contact formulieren voor aanmelden lidmaatschap of een bericht aan de BVN.
De webmaster is benieuwd naar uw mening. Indien u nog iets mist op de site laat dat dan even weten met een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief  1/2021

Onze secretaris heeft wederom de BVN nieuwsbrief opgesteld. Uiteraard wordt deze nieuwsbrief toegestuurd aan al onze leden.

Een opsomming van de onderwerpen:

 • Stand van zaken en Corona
 • Enquête van de BVN en de Woonbond
 • Kiezer wil meer sociale huurwoningen en betaalbare prijzen
 • Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021 

Nieuwsbrief nummer 1 2021Bestuurlijk overleg BVN met Woontij

Huurbeleid 2021

Nu de situatie nog steeds zorgelijk is en de  overheid grote bijeenkomsten heeft verboden kunnen wij nog steeds  niet bijeenkomen. Wel heeft Woontij aan het bestuur verzocht om een advies uit te brengen over de huurverhoging van 2021. Maar inmiddels heeft de Overheid ook besloten dat dit jaar de huren bevroren worden. Bovendien heeft de Overheid bepaald dat huurders die een te hoge huur moeten betalen in verhouding met het inkomen een huurverlaging kunnen krijgen. Woontij heeft in kaart gebracht hoeveel huurders in Den Helder daarvoor in aanmerking komen. Dat treft Woontij natuurlijk in de portemonnee, ook al kan Woontij daar een tegemoetkoming voor krijgen van de Overheid. Overigens wel betaald door een korting op de verhuurdersheffing die ook  Woontij moet betalen. De huurders die het betreft betalen vaak al lang meer huur dan andere huurders.  Dat is het gevolg van het passend toewijzen dat in 2019 werd  ingevoerd. Het inkomen moest vanaf dat moment van invoering passen bij de huur die men moest gaan betalen. Maar de huurder die geconfronteerd werden met een hogere huur na een mutatie, zoals een verhuizing, omdat  de huur werd opgetrokken naar de toen geldende streefhuur. Door passend toewijzen kon dat niet meer en moest de huur voor nieuwe huurders in sommige gevallen zelfs  verlaagd worden. Maar de huurder die wel  boven de geldende streefhuur zat kreeg niet automatisch een huurverlaging. De BVN heeft zich daar in 2019 sterk voor gemaakt en Woontij heeft daar bij de huurverhoging van 2020 gehoor aan gegeven. Om te vermijden dat Woontij de huurverlaging in relatie met te hoge streefhuur niet door laat gaan in 2021, heeft het bestuur kenbaar gemaakt bij Woontij dat zij erop staat dat de huurverlaging voor huurders die boven de streefhuur zit wel door laat gaan. Dit in overleg met de zustervereniging op Texel (BVT).

Het bestuur heeft dan ook voor 2021 geadviseerd de huurder die boven de streefhuur zitten ook in 2021 een huurverlaging te geven zodat de harmonisatie van de huur tussen onder en boven de streefhuur gewoon door gaat. Woontij krijgt door de hogere huur die boven de streefhuur worden geïnd toch al meer huur binnen. Woontij heeft daarop gereageerd met de mededeling dat dit onderwerp in het managementoverleg zal worden besproken. Dus de uitkomst is nu nog onzeker.

Lees hier het volledige verslag

Prestatieafspraken gemeente Den Helder

Gemeente Den Helder, Bewonersvereniging Nieuwediep en Woontij hebben de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. Speciale aandacht wordt besteed aan de achterstand in de taakstelling huisvesting statushouders (vluchtelingen). Woontij levert hieraan jaarlijks een relatief grote bijdrage.

Woontij probeert 20% van de taakstelling in te vullen, terwijl Woontij slechts 7% van de sociale woningvoorraad in Den Helder in eigendom heeft. Bovendien zijn veel wooncomplexen (bijvoorbeeld appartementencomplexen bestemd voor senioren of gehandicapten) hiervoor niet geschikt. Woontij wil een goede balans houden in de mix van bewoners binnen wooncomplexen. Woontij is bereid om samen met de gemeente te zoeken naar alternatieve oplossingen om toch aan de taakstelling te kunnen voldoen. Een ander belangrijk onderwerp is de verduurzaming van woningen. Om daarin de juiste keuzes te maken is het belangrijk om te weten welke keuzes de gemeente maakt voor alternatief van het gasnet. Daarvoor wordt dit jaar door de gemeente de Transitievisie Warmte opgesteld

De volledige tekst van de prestatieafspraken is binnenkort op de website te vinden.

Huurbevriezing, verlaging of verhoging?

Huurders weten vaak met vrij grote zekerheid dat elk jaar de huur omhoog gaat. Maar in 2021 ligt dat anders. Veel huurders krijgen huurbevriezing of huurverlaging.

Dat hangt af van je inkomen, huishoudtype en type verhuurder.


Algemene ledenvergadering 2020

  
De beuk

Op 23 september 2020 waren we met de ALV weer terug op een bekend nest buurthuis de Beuk. Door het vervelende beestje Corona heeft de vereniging deze ALV moeten uitstellen.

De vergadering is ondanks de maatregelen goed bezocht. Aanwezig waren ook Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder van Woontij) en Mw. C. Groen ( Manager Wonen van Woontij)

De diverse vergaderstukken zoals de  notulen, het jaarverslag van de secretaris en de  penningmeester werden goed  gekeurd, de kascontrole had ook geen problemen opgeleverd  en de  begroting 2021  werd door de aanwezigen ook goedgekeurd. Er was veel belangstelling  voor de rondvraag en leverde voldoende vragen/opmerkingen op die ook in bijna alle gevallen direct  beantwoord konden worden.

Met de goedkeuring van de ALV is Dhr C. Baijens benoemd als bestuurslid van de BVN

Na de pauze was er een presentatie Dhr. P.M.M. Offermanns over de wet maatschappelijke ondersteuning WMO.

 
 

Een stap vooruit, van denken naar doen

de Woonbond helpt de BVN een stap vooruit

De Woonbond start daarom ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’. Een nieuw project om de BVN te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het doel is vast te stellen of de huurders tevreden zijn over het werk van de BVN. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan door voor de rechten van de huurders op te komen. Ook wilt de BVN weten of het beeld van de BVN nog klopt met de doelstellingen zoals die in 2007, mede door de huurders, zijn geformuleerd en de huurders meer te betrekken bij de belangenbehartiging.

Eind 2019 en begin 2020 heeft de BVN en de Woonbond met medewerking  van Woontij een enquête uitgezet naar alle huurders van Woontij in  Den Helder. Doel was te inventariseren hoe de huurders dachten over de BVN, maar zeker niet onbelangrijk of er  huurders waren die bereidt zijn de  vereniging  te ondersteunen. Van de uitgezette 750 formulieren kwam ongeveer 220 ingevulde formulieren terug bij de Woonbond.  Die de informatie verwerkte. Maar toen sloeg Corona toe en werd het onmogelijk om iets met de uitkomsten te doen. Deels ook omdat we geen duidelijk verhaal van de Woonbond kregen en omdat medewerkers besmet raakten. Nu een jaar later is de afhandeling van de enquête over genomen door een andere medewerker. Maar ook nu kunnen wij nog niet bijeenkomen en de resultaten bespreken. Wij zijn  ons bewust dat de huurders die bereidt waren zich in te zetten nu nog steeds  op  een reactie wachten. Maar wij kunnen niet reageren omdat wij de  benodigde informatie niet hebben. Wij hopen later dit jaar meer duidelijkheid te krijgen en zullen dan overleggen hoe wij  verder moeten gaan. Onze excuses dat wij dit niet eerder naar buiten konden brengen en hopen dat niet teveel huurders nu afhaken..

Huurdersorganisaties hebben onder de Woningwet 2015 een sterke positie gekregen in het overleg met verhuurders en gemeenten. Dat biedt tal van kansen voor huurders, maar zorgt ook dat er steeds meer van huurdersorganisaties wordt gevraagd.

Vergader agenda 2021

 

vergaderruimte

 


 • BVN bestuursoverleg

  19 mei 16:00 - 17:30 uur

  23 juni 16:00 - 17:30 uur

  21 juli  16:00 - 17:30 uur

  15 sept 16:00 - 17:30 uur

 • Bestuurlijk overleg met Woontij

  23 april                09:30 - 11:30 uur

  18 juni                 09:30 - 11:30 uur

  24 september     09:30 - 11:30 uur

  26 november      09:30 - 11:30 uur

 • Woonbond stap vooruit overleg

  28 mei  09:00 - 12:00 uur

 • Bestuursoverleg met klankbordleden

  12 november 10:00 - 12:00 uur

  10 december 10:00 - 12:00 uur

 • Algemene Ledenvergadering

  27 oktober 20:00 - 22:00 uur in buurthuis de Beuk

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 19162508

Spreekuur op afspraak