Advies huurverhoging

Advies Huurverhoging 2019

In 2017 werd ons advies afgewezen omdat de beschikbare tijd het BVN advies te realiseren ontbrak en het gegeven dat de BVT (bewonersvereniging Texel) zich al akkoord had verklaart met de jaarlijkse huur-verhoging. Woontij beloofde toen om reeds in januari 2018 de huurverhoging te willen bespreken. Uiteindelijke werd het eind februari 2018 voordat wij het voorstel kregen. Onze voorzitter heeft een aantal opmerkelijke zaken ontdekt in het voorstel van Woontij en die ook aan Woontij voorgelegd. Woontij stelde voor om de huren over het geheel genomen met niet meer dan 2.4 % te verhogen. Voor de groep huurders die (soms ver) boven de streefhuur zitten zou er zelfs een huurverlaging van 0.5 % in zitten. De BVN deed een tegenvoorstel om de huren onder de streefhuur iets meer te verhogen en de huren boven de streefhuur iets sneller te verlagen. Het ging om respectievelijk om 0.4% en 1.0%. Want de huur van huurders die boven de streefhuur zitten wordt in hele kleine stapjes afgebouwd en om de streefhuren gelijk te krijgen is nu een zaak van te lange adem. Helaas werd ook nu het voorstel van de BVN en van de BVT afgewezen. Woontij stelt namelijk al in november voorafgaand aan de huurverhoging de begroting vast omdat Woontij verder moet kunnen werken/ investeren. De bewonersverenigingen mogen dan in het voorjaar een advies uitbrengen maar feitelijk is het geschatte bedrag aan huurverhoging al ingeboekt. Bovendien gaan dan allerlei processen lopen o.a. vanuit de Rijksoverheid die de hoogte van de huurverhoging bepalen. Wij hebben aan Woontij laten weten dat deze gang van zaken geen recht doet aan de inspraak van de Bewonersverenigingen en dat is helaas niet voor het eerst het geval.