Woontij komt zijn afspraak niet na

Woontij komt de afspraken niet na.

De BVN heeft en plannen ontvangen van Woontij m.b.t. de huurverhogingen van 2022. In het overleg met Woontij heeft de BVN de onvrede over het proces kenbaar gemaakt.

De modus voor de verhogingen welke voorgaande jaren zijn afgesproken met de BVN worden volledig losgelaten. De huurverhoging van Woontij komt op 2% voor alle woningen. De BVN heeft aangegeven dat deze eenzijdige beslissing niet bevalt en de gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden. Woontij zal dit intern bespreken en hierop reageren.

In de Woontijding heeft het bestuur gelezen dat Woontij heeft besloten de huurverhoging tot 1 oktober uit te stellen. De BVN heeft deze berichtgeving niet ontvangen van Woontij en is onduidelijk welke achterliggende gedachten hiervoor zijn.

Op 12 juli heeft de BVN het bericht ontvangen van Dhr. van Andel dat Woontij heeft besloten om per 1 oktober een generieke huurverhoging van 2% door te voeren. Het advies van de BVN, om de huren boven de streefhuur geen huurverhoging toe te passen, zal niet worden overgenomen.

De eerdere afspraken over de huurprijzen boven de streefhuur worden dus niet nagekomen. Dit is volgens Woontij vanwege het gewijzigd huurbeleid van de overheid. Deze afspraken zijn volgens Woontij gemaakt in een periode dat, uitgaande van een inflatievolgend huurbeleid, er sprake was van differentiatiemogelijkheden.

De komende jaren staat de huurverhoging nog verder onder druk, onder andere door voornemens van de minister voor huurbevriezingen en loskoppeling van huurverhoging en inflatie.

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 51053841

Spreekuur op afspraak