Algemene ledenvergadering 2020

op .

Algemene ledenvergadering 2020

De beuk

Dit jaar 23 september waren we met de ALV weer terug op een bekend nest buurthuis de Beuk.

Door het vervelende beestje Corona heeft de vereniging deze ALV moeten uitstellen.

De vergadering is ondanks de maatregelen goed bezocht. Aanwezig waren ook Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder van Woontij) en Mw. C. Groen ( Manager Wonen van Woontij)

De diverse vergaderstukken zoals de  notulen, het jaarverslag van de secretaris en de  penningmeester werden goed  gekeurd, de kascontrole had ook geen problemen opgeleverd  en de  begroting 2021  werd door de aanwezigen ook goedgekeurd. Er was veel belangstelling  voor de rondvraag en leverde voldoende vragen/opmerkingen op die ook in bijna alle gevallen direct  beantwoord konden worden.

Met de goedkeuring van de ALV is Dhr C. Baijens benoemd als bestuurslid van de BVN

Na de pauze was er een presentatie Dhr. P.M.M. Offermanns over de wet maatschappelijke ondersteuning WMO.

12,5-jarig jubileum Bewonersvereniging Nieuwediep

op .

 

OIP

 

Dit jaar, midden in de Coronacrisis, bestaat de BVN 12,5 jaar. Het plan was dit jaar dat heugelijke feit samen met de huurders te vieren. Dit is onder de huidige omstandigheden nu niet mogelijk maar wat in het vat zit verzuurt niet!

 

Woonbond helpt de BVN een stap vooruit

op .

 

 

Huurdersorganisaties hebben onder de Woningwet 2015 een sterke positie gekregen in het overleg met verhuurders en gemeenten. Dat biedt tal van kansen voor huurders, maar zorgt ook dat er steeds meer van huurdersorganisaties wordt gevraagd.

 

 

een stap vooruit web (1)

 

 

 

De Woonbond start daarom ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’. Een nieuw project om de BVN te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het doel is vast te stellen of de huurders tevreden zijn over het werk van de BVN. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan door voor de rechten van de huurders op te komen. Ook wilt de BVN weten of het beeld van de BVN nog klopt met de doelstellingen zoals die in 2007, mede door de huurders, zijn geformuleerd en de huurders meer te betrekken bij de belangenbehartiging.

 

Om dit te weten te komen wordt er een enquete gehouden onder de huurders van Woontij om daarmee de gewenste inzichten te verzamelen. 

 

Algemene Ledenvergadering 2019

op .

Algemene ledenvergadering 2019

De beuk

Dit jaar 15 mei waren we met de ALV weer terug op een bekend nest buurthuis de Beuk.

17 leden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn. Verder waren aanwezig, Dhr.  P. Sayers ( VZ  Raad van Commissarissen Woontij), Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder van Woontij) en Mw. C. Groen ( Manager Wonen van Woontij)

De diverse vergaderstukken zoals de  notulen, het jaarverslag van de secretaris en de  penningmeester werden goed  gekeurd, de kascontrole had ook geen problemen opgeleverd  En de  begroting 2020  werd door de aanwezigen ook goedgekeurd. Er was veel belangstelling  voor de rondvraag en leverde voldoende vragen/opmerkingen op die ook in bijna alle gevallen direct  beantwoord konden worden.

Na de pauze was er een interactieve presentatie van de Gemeente en de Brandweer over brandpreventie

Woonbond check huurverlaging of huurbevriezing

op .

Vragen over huurverlaging en huurbevriezing

 huurbevriezing huurverlaging

De Woonbond en Aedes hebben een Sociaal Huurakkoord gesloten, met daarin afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. Maar hoe zit het precies met die huurverlaging en huurbevriezing? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Alle veelgestelde vragen op een rijtje.

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing?

Met een brief aan uw woningcorporatie. Wilt u een voorbeeldbrief? Vul de check in. Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen stuurt de Woonbond u een mail met een voorbeeldbrief die u direct kunt opsturen aan uw verhuurder. 

Wie kan huurverlaging vragen?

Huurders van een corporatiewoning die een laag inkomen hebben en een huur boven de € 720,42. Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld: een inkomen dat laag genoeg is voor huurtoeslag. Of u die huurtoeslag daadwerkelijk krijgt maakt niet uit. Wel maakt uit wat voor soort huurcontract u heeft.  Alleen met een gereguleerd huurcontract heeft huurverlaging vragen zin. Dus niet als u een corporatiewoning huurt met een geliberaliseerd contract (vrije sector).

 

 

 

Woontijdag 2018

op .

De BVN actief aanwezig op de Woontijdag 2018

Samen met 125 deelnemers heeft de BVN de Woontijdag 2018 in schouwburg De Kampanje bijgewoond. Een divers gezelschap van belanghebbenden van Woontij nam actief deel aan een interactief discussieprogramma, onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij.

De 3 strategische speerpunten (lokaal maatwerk, voldoende woningen en duurzaamheid) werden belicht. Over de positionering van Woontij in Den Helder liepen de meningen uiteen.

Woontijdag

Er ontstonden actieve discussies waarbij voor de verschillende thema's gasten aan tafel werden uitgenodigd om over de onderwerpen te praten en hun mening te geven. Zo ook werd onze voorzitter Joke van Beveren onverwachts uitgenodigd aan tafel plaats te nemen en haar standpunt te geven over de posititionering, lokaal maatwerk en de doelgroepen van Woontij. Woontij heeft volgens de BVN een andere strategie voor Den Helder dan voor Texel en dat werd ook duidelijk gemaakt bij de discussies die ontstonden nav de uitspraken van de tafel. Ook heeft onze voorzitter duidelijk gemaakt wat de BVN onder maatwerk verstaat en daar ligt voor Woontij nog enige uitdagingen om dit te bewerkstelligen. Deze onderwerpen heeft de BVN ook geagendeerd voor ons gezamelijk overleg.

 Woontijdag 3