Woontijdag 2019

op .

De BVN actief aanwezig op de Woontijdag 2018

Samen met 125 deelnemers heeft de BVN de Woontijdag 2018 in schouwburg De Kampanje bijgewoond. Een divers gezelschap van belanghebbenden van Woontij nam actief deel aan een interactief discussieprogramma, onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij.

De 3 strategische speerpunten (lokaal maatwerk, voldoende woningen en duurzaamheid) werden belicht. Over de positionering van Woontij in Den Helder liepen de meningen uiteen.

Woontijdag

Er ontstonden actieve discussies waarbij voor de verschillende thema's gasten aan tafel werden uitgenodigd om over de onderwerpen te praten en hun mening te geven. Zo ook werd onze voorzitter Joke van Beveren onverwachts uitgenodigd aan tafel plaats te nemen en haar standpunt te geven over de posititionering, lokaal maatwerk en de doelgroepen van Woontij. Woontij heeft volgens de BVN een andere strategie voor Den Helder dan voor Texel en dat werd ook duidelijk gemaakt bij de discussies die ontstonden nav de uitspraken van de tafel. Ook heeft onze voorzitter duidelijk gemaakt wat de BVN onder maatwerk verstaat en daar ligt voor Woontij nog enige uitdagingen om dit te bewerkstelligen. Deze onderwerpen heeft de BVN ook geagendeerd voor ons gezamelijk overleg.

 Woontijdag 3

 

 

Algemene Ledenvergadering 2018

op .

Bonaire

Op 16 mei 2018 heeft de Bewonersvereniging Nieuwediep haar jaarlijkse algemene leden vergadering gehouden.

Dit keer is gekozen voor een historische lokatie op de Zijner Majesteits Bonaire welke ligt in Dok 1 op Willemsoord. Hoewel de intree naar de vergaderzaal uitdagend was heeft deze lokatie zeker indruk gemaakt op de aanwezigen.

Naast de leden waren ook aanwezig de directeur van Woontij dhr. J van Andel, manager wonen mevr. C Groen en de voorzitter van de RvC dhr. P  Sayer. Ook konden we kennismaken met ons nieuw klankbord lid dhr. B Wezeman van het Bram Lensen compex.

Na de pauze heeft bestuurslid van de stichting Bonaire dhr. B Mooiman een interessante presentatie gegeven over de restauratie van de Zijner Majesteits Bonaire. 

Online huurcheck 2018

op .

Bezwaar tegen huurverhoging kan lonen

De meeste huurders hebben de afgelopen weken een huurverhogingsvoorstel ontvangen. De jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen moet aan veel regels voldoen.

Het is dan ook aan te raden om te controleren of uw huurverhoging wel klopt. Als dat niet zo is, kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Online check

Het maximum percentage voor de huurverhoging is 3,9% voor huishoudens met een inkomen tot €41.056,-. Daarboven kunnen huurders een huurverhoging van maximaal 5,4% krijgen. AOW-gerechtigden en huishoudens van vier of meer personen hoeven geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging meer te betalen. Wie het inkomen in 2017 heeft zien dalen tot onder de inkomensgrens kan ook met succes bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke opslag. Met de Woonbond online huurverhogingscheck(externe link) kunt u kijken of u  bezwaar kunt maken tegen de verhoging.

Nieuw bestuur VVE Genua en nieuwe beheerder

op .

Per 1 januari 2018 legt Mulder Beheer de functies van bestuurder en beheerder van het Genua-complex in Julianadorp neer. Directe aanleiding is de onwerkbare situatie doordat de processen en besluitvorming door houding van sommige eigenaars moeizaam verlopen. Tijdens een Algemene Ledenvergadering is een nieuwe VvE-beheerder benoemd. Gekozen is voor Pilaster uit Alkmaar. Pilaster is ontstaan uit de woningcorporatie Woonwaard en is (vanwege regelgeving) per 1 januari 2018 volledig zelfstandig en onafhankelijk van Woonwaard.

Pilaster verzorgt voor ruim 300 VvE’s in Noord-Holland (waaronder voor diverse woningcorporaties) het VvE Beheer. Om organisatorische redenen kan de overeenkomst met Pilaster pas ingaan per 1 april 2018. In de tussenliggende periode zal Mulder de noodzakelijke activiteiten blijven uitvoeren.

Het nieuwe VvE-bestuur wordt gevormd door de eigenaars Dick Verhoeven, Ton Evers en Jan van Andel. Met Bewonersvereniging Nieuwediep en complexvertegenwoordiger Peter Offermanns zijn afspraken gemaakt over betrokkenheid van de huurders en vertegenwoordiging van huurdersbelangen binnen de VvE.

 

 

Gulle gift

op .

Bewoners van de wooncomplexen Jozef-Catharina-Lidwina en Tjempaka (Woontij) in Den Helder hebben vandaag een cheque van 4184,46 euro overhandigd aan de kinderafdeling van het Helderse ziekenhuis. Het geld komt uit de exploitatie van de gemeenschappelijke ruimte in het gebouw Tjempaka. Deze ruimte werd tot begin dit jaar gebruikt voor bijeenkomsten met een hapje en een drankje. Na vijf jaar is de ruimte niet meer in gebruik en werd de balans opgemaakt. De bewoners van de wooncomplexen konden stemmen voor een goed doel en dat werd de kinderafdeling van Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder. Van het geld worden tablets aangeschaft voor de patiënten op de kinderafdeling. Onze voorzitter Mevr. van Beveren verbleef op dat moment in het ziekenhuis is even naar de kinderafdeling gebracht zodat zij aanwezig kon zijn bij de overhandiging van de cheque.

 

 

Nieuwe voorzitter BVN

op .

voorzitter hamer 300x201

 

Tijdens de ALV 2017 heeft de voorzitter de heer P Offermanns de voorzitterhamer overgedragen aan de secretaris Mevrouw. J. van Beveren -Bernard. Zij is gekozen door de vergadering nadat er verder geen tegenkandidaten hebben gemeld. De secretaris functie wordt ad iterim waargenomen door de heer A Smit.

 

 

Hierdoor is er een vacature ontstaan voor de secretaris functie van de BVN. De voorkeur gaat uit naar een huurder van Woontij. 

U kunt zich opgeven dmv het contactformulier