ALgemene Leden Vergadering

op .

1 Juni de Algemene Leden Vergadering 2016

De beuk

  De Bewonersvereniging Nieuwediep heeft een thema verbonden aan deze ALV.  Het onderwerp is dit jaar:

"Betaalbaar wonen in combinatie met de prestatieafspraken en de taken van de BVN"

waarbij er een presentatie zal worden gegeven door de consulent van de Nederlandse Woonbond regio west Dhr F. Agterkamp.

Hier vindt u de agenda, concept notulen en jaarverslagen