Commissie Bram lensen

Toewijzing nieuwe huurders Bram Lensen complex

In het kader van Zorgeloos Wonen geeft Woontij de huidige bewoners van een aantal wooncomplexen, waaronder het Bram Lensen complex, de mogelijkheid om iemand voor te dragen voor een leeggekomen woning. Bij elke huuropzegging van een woning in het complex, kunnen huidige bewoners een kandidaat voordragen voor de leeg gekomen woning.
De voorgedragen kandidaat moet wel voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in de advertentie. Ook is het belangrijk dat hij/zij ingeschreven staat als woningzoekende bij Woontij.

Een deel van de huurders in het Bram Lensen complex wilt voor dit complex vergaande afspraken met betrekking tot de huurtoewijzing en een commissie samenstellen van gekozen huurders. Deze commissie zal dan mede inspraak willen hebben bij de toewijzing van een nieuwe huurders.