Passend toewijzen

 

Vanaf 1 januari 2016 moeten sociale verhuurders hun vrijkomende woningen ‘passend gaan toewijzen’. Wat betekent dit voor woningzoekenden?

Woningzoekenden met een laag inkomen moeten terecht kunnen in een betaalbaar huis. Dat is de bedoeling van het ‘passend toewijzen’ waar woningcorporaties per 1 januari 2016 wettelijk toe verplicht worden. Zij moeten woningzoekenden met een laag inkomen een woning bieden die ze kunnen betalen. In de wet staat dat 95 % van de woningen die worden toegewezen aan huishoudens met recht op huurtoeslag een prijs moet hebben onder de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’.  Afhankelijk van de samenstelling van het huishouden is dat net onder of net boven de 600 euro.

Verschillende manieren

Met de wettelijke verplichting om vrijkomende woningen passend toe te wijzen kunnen sociale verhuurders verschillend omgaan. Veel corporaties hebben al laten weten wat zij gaan doen om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen. Daar zijn grofweg drie manieren voor:

Strikter toewijzen

Woningzoekenden mogen alleen nog reageren op het aanbod van woningen in een bepaalde prijscategorie. Wie recht heeft op huurtoeslag mag alleen reageren op woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens, wie een (iets) hoger inkomen heeft komt alleen in aanmerking voor duurdere woningen.

Tweehurenbeleid

Woningzoekenden behouden keuzevrijheid, omdat woningen tegen twee verschillende huurprijzen worden aangeboden: één onder de aftoppingsgrens en één met een hogere prijs. Wat de huurder betaalt hangt van het inkomen af:  huishoudens met recht op huurtoeslag komen in aanmerking voor de laagste prijs.

Lagere streefhuur

Vrijkomende woningen worden over de hele linie goedkoper. Door de zogenaamde ‘streefhuur’ naar beneden bij te stellen zorgt de corporatie ervoor dat er voldoende aanbod is met een huurprijs onder de aftoppingsgrens.

De Woonbond is voorstander van passend toewijzen. Corporaties zijn in de loop van de tijd te veel dure woningen gaan aanbieden, wat veel huurders in de financiële problemen heeft gebracht. Sociale verhuurders zijn daarmee afgedreven van hun kerntaak. Met de verplichting om passend toe te wijzen wordt dat rechtgezet.

Praktijkervaringen

Het kan zijn dat u meer of minder huur betaalt dan uw buurman die precies dezelfde woning heeft.

  • De huren zijn nu gemiddeld hoger dan vroeger. Als uw buren er al langer wonen, zijn zij met een lagere huur begonnen. Als u nu een woning gaat huren, betaalt u de huurprijs van dit moment.
  • Er kan een verschil in de kwaliteit van de woning zijn. Zo heeft de ene woning misschien een cv-ketel en betere isolatie dan de andere woning.
  • Door het nieuwe huurbeleid kan de waarde van de taxatie van de woning lager of juist hoger liggen dan de huidige huurprijs. Pas als een huurder verhuist, passen we de huurprijs daarop aan.