Rietschooten

 

 

Vereniging Woon Leef Gemeenschap "Rietschooten"

 

Aanvullende informatie : instroomwoning, mutatietype A
verhuur o.b.v. statuten De Rietschooten
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 80% max.red.
Doelgroep : 50+, woongroep
Rietschooten 33 is de algemene ruimte
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => ja (eerst nieuwe dak aanbrengen waarschijnlijk 2018)

 

Complex vertegenwoordiger:

Dhr H vd Geest  Rietschooten 22

 

De vereniging heeft met als uitgangspunt respect voor de persoonlijke vrijheid van haar leden, de doelstellingen:

In stand houden van de woongemeenschap voor ouderen in Den Helder.

Bevorderen van de zelfstandigheid van de leden.

Bevorderen van verlenen van onderlinge hulp.

Bevorderen van het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van elkaars welzijn.

Bevorderen van de saamhorigheid van de leden.

Behartigen van de belangen van de leden, speciaal op het gebied van huisvesting.

Beheer van de gemeenschappelijke ruimten en tuinen die behoren tot het gebouw van de woongemeenschap.

Men kan zich inlaten schrijven vanaf 50 tot 65 jaar.

 

 

De inschrijving doet u bij de stichting Woontij. Hiervoor is een speciale toewijzing van toepassing:

U meldt zich aan bij  de stichting Woontij en geef vervolgens u voorkeur aan voor “Rietschooten.

Daarop wordt een afspraak gemaakt met de voorzitter “Rietschooten” en de toewijzingscommissie.

Gaat u akkoord dan bent u aspirant-lid.

De toelatingscriteria om aspirant lid te worden zijn beschreven in de beheersovereenkomst met woningbouw vereniging Woontij.

Ook de toewijzingscriteria om huurder te worden van één van de woningen van de woongemeenschap zijn beschreven in de beheersovereenkomst Woontij.

De Rietschooten kent een bestuur met statuten en huishoudelijke regels, opgemaakt door de Notaris bij wie de comparanten bekend zijn.

Aspirant bewoners krijgen die ter bestudering uitgereikt bij kennismaking.

Huurovereenkomsten met kandidaat bewoners komen op voordracht van en na gezamenlijk overleg met WLG tot stand.

Er wordt geselecteerd op huishoud situaties, dat wil zeggen: Een echtpaar heeft voorrang op alleenstaande.

Daarna wordt de volgorder bepaald door de leeftijd van de hoofdbewoner.

Hoe jonger de hoofdbewoner, des te hoger op lijst.

De inschrijf datum van Woontij is op dat moment niet het selectiecriterium.

 

 

Diverse activiteiten voor de woon vereniging:

Aan alle activiteiten kan worden deelgenomen door bewoners en sommige door aspirant-bewoners mits dit mogelijk is. Alle activiteiten geschieden op vrijwillige basis en zijn gratis.

Voor het biljarten en het klaverjassen wordt een maandelijkse bijdragen gevraagd en de andere activiteiten hebben veelal een “Lief en Leed” potje. Eens per jaar worden de beheerders op financiën gecontroleerd.

 

Sjoelen op maandagavond is een seizoen competitie o.l.v. één van de bewoonsters.

Biljarten op maandagavond in de biljartzaal, is een seizoen competitie o.l.v. één van de bewoners.

De Line Dance groep de “Geronimo” dansers oefenen en lessen op woensdagavond o.l.v. één van de bewoonsters. Zij treden alleen op in de Rietschooten.

Zangkoor “de Rietzangers” oefenen op donderdagmiddag o.l.v. één van de bewoonsters als dirigente en de Dj is een bewoner. Zij treden alleen op in de Rietschooten en het hoofddoel is een middag zingen.

Klaverjassen op donderdagavond is ook een seizoen competitie, één maal per maand prijsklaverjassen o.l.v. één van de bewoners.

1x per maand Bingo op de laatste vrijdag van de maand, o.l.v. één van de bewoonsters.

Koffieochtend op zondagmorgen, wordt op toerbeurt verzorgd door een bewoner/ster.

Jaarlijks worden er diverse Huwelijksjubilea, Herdenkingen, Verjaardagen, Reünies, Recepties, Chapelle ardente en onvoorzien gevierd in de zaal waar ook gevraagde vrijwilligers helpen zo’n dag te laten slagen. Men mag dat zelf ook organiseren met eventuele hulp van familieleden maar voor zo’n dag bestaan er wel een aantal afspraken en regels die men in acht dient te nemen. Dit staat beschreven in de “Procedure zaalhuur”.

Jaarlijks worden er diverse thema’s georganiseerd in de zaal door vrijwilligers. Paas-brunch, Kerst-brunch, Koningsdag borrel, Oud jaar uitzitten, Nieuwjaars borrel, Happy hour, diverse etentjes en er worden spontaan BBQ’s gehouden in de zomer in één van de twee binnentuinen.

Bij mooi zomerweer in één van de twee prachtig aangelegde tuinen koffie/thee/wijntje drinken in de middag uurtjes.

De tuinen worden door de bewoners/ster zelf onderhouden o.l.v. twee bewoners die de taak op zich hebben genomen als tuincommissie.

Er is een eigen bibliotheek die wordt gerund door één van de bewoonsters. Binnenkomende tweedehands boeken worden nagekeken en gemerkt en voor de oude boeken wordt een passende bestemming gezocht.

Eén maal per jaar wordt de zaal, hal, toiletten, keuken, biljart/bibliotheekzaal en de werkplaats flink onderhanden genomen door de bewoners. De gordijnen gewassen, meubilair schoon gemaakt, binnenkant ramen gezeemd enz., enz.

Er is een werkplaats waar getimmerd, geschilderd, gerepareerd, en fietsen onder handen worden genomen. Dit doe je als bewoner zelf maar hulp is daar eventueel bij aanwezig als dat gewenst is.

Voor Kerst en de nieuwjaarwisseling wordt er door bewoners de tuinen verlicht en de hal en zaal in de Kerstsfeer gebracht.

Alle activiteiten die worden georganiseerd worden ondersteund door bewoners zelf.

U leest wel dat de woongemeenschap erg actief is en veel plezier maakt met elkaar!