Tjempaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Tjempaka

Bouwjaar: 2012
Aantal woningen: 46
Adres: Van Galenstraat 169 t/m 259, 121, 165 en 167

Aanvullende informatie : instroomwoning, mutatietype A, Buren zoeken Buren, nrs 169 en 235 niet-DAEB
Woninglabel : sociale huur en vrije sector huur
Huurprijsbeleid : 70% max.red. en max. HTS grens (m.u.v. v.G.str. 169 en 235 > HTS-grens)
Doelgroep : 65+ appartementen, na maand leegstand doelgroep alle leeftijden.
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee

Complexvertegenwoordiger en tevens lid klankbordgroep BVN:

Mw. R. Frinks   Van Galenstraat 221