Genua

 

Complex: Genuatuin Genua d9c831f53f

Bouwjaar: 2003

Aantal woningen: 36

Adres: Drooghe Bol (diverse nummers tussen 2001 en 2050)

VvE, opstalverzekering via VvE

Aanvullende informatie : instroomwoning, mutatietype C (1.250,-),Buren zoeken Buren
onderhoud en verzekering via VvE
Woninglabel : verkoop tegen marktwaarde en na 3 maanden verhuur
Huurprijsbeleid : 70% max.red.
Doelgroep : alle leeftijden
we bieden vrij komende woningen eerst te koop aan (3 maanden) en daarna weer als huurwoning
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee

Complexvertegenwoordiger:

De heer P. Offermanns Drooghe Bol 20149

 

 

VvE Genua

Per 1 januari 2018 legt Mulder Beheer de functies van bestuurder en beheerder van het Genua-complex in Julianadorp neer. Directe aanleiding is de onwerkbare situatie doordat de processen en besluitvorming door houding van sommige eigenaars moeizaam verlopen. Tijdens een Algemene Ledenvergadering is een nieuwe VvE-beheerder benoemd. Gekozen is voor Pilaster uit Alkmaar. Pilaster is ontstaan uit de woningcorporatie Woonwaard en is (vanwege regelgeving) per 1 januari 2018 volledig zelfstandig en onafhankelijk van Vrijwaard.

Pilaster verzorgt voor ruim 300 VvE’s in Noord-Holland (waaronder voor diverse woningcorporaties) het VvE Beheer. Om organisatorische redenen kan de overeenkomst met Pilaster pas ingaan per 1 april 2018. In de tussenliggende periode zal Mulder de noodzakelijke activiteiten blijven uitvoeren.

Het nieuwe VvE-bestuur wordt gevormd door de eigenaars Dick Verhoeven, Ton Evers en Jan van Andel. Met Bewonersvereniging Nieuwediep en complexvertegenwoordiger Peter Offermanns zijn afspraken gemaakt over betrokkenheid van de huurders en vertegenwoordiging van huurdersbelangen binnen de VvE.

 

 

 

Heemskerckstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Heemskerckstraat

Bouwjaar: 1989

Aantal woningen: 18

adres : Heemskerckstraat Den Helder

Aanvullende informatie : nummers 35 t/m 61 huurwoning, mutatietype B (€ 250,-)
nummers 71 t/m 89 verkoopwoning (laagbouw) , uitstroomwoning
Woninglabel : sociale huur en verkoop tegen marktwaarde
Huurprijsbeleid : 80% max.red.
Doelgroep : alle leeftijden en 5 woningen voor begeleid wonen (GGZ-cliënten)
Onderhoudsbeleid : onderzoek naar mogelijkheden hoogbouw (renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw)
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee

Jozef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex : Jozef

Bouwjaar: 1988

Aantal woningen: 34

Adres : Polderweg 112 t/m 166a Den Helder

Aanvullende informatie : instroomwoning, Buren zoeken Buren
mutatietype B (€ 250,-)
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 80% max.red.
Doelgroep : 65+, na een maand leegstand doelgroep alle leeftijden
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee

Complexvertegenwoordiger:

Mw M L Marcus  Polderweg 134

 

 

                                            

Lidwina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Lidwina

Bouwjaar: 1984 (laatste renovatie)

Aantal woningen: 37

Adres: Polderweg 172 t/m 250 Den Helder

Woningen met 18+label: Polderweg 212 t/m 250 even

Aanvullende informatie: Instroomwoning, Buren zoeken Buren

Woninglabel: sociale huur

Huurprijsbeleid: 100% maximaal redelijk tot huurtoeslaggrens

Doelgroep: bovenste 2 etages vanaf 18+, overige etages 65+ (na 1 maand leegstand alle leeftijden)

voorrang 18-23 jaar voor 18+woningen t/m 95 WWS-punten

Complexvertegenwoordiger:

De heer W. Hofmeijer  Polderweg 174

 

 

    Hoe  wat het toen het nog een ziekenhuis was?

Lutherse Kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Lutherse kerk

Bouwjaar: 1995

Aantal woningen: 19

Adre : Westgracht 66 t/m 71 Den Helder

Molenstraat 129 t/m 135

Westgracht 70 en 71 hebben een aparte ingang (apart gebouw)

Aanvullende informatie : mutatietype A
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 80% max. red en won. t/m 110 punten HTS jongeren
Doelgroep : alle leeftijden
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee