Maersdiep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Maersdiep

Bouwjaar: 1997

Aantal woningen: 2

Adres: Haringvlietweg 62 en 74

Aanvullende informatie : VvE, onderhoud en verzekering via VvE
Woninglabel : verkoop tegen marktwaarde en koopstart (maximale korting 10%)
Huurprijsbeleid : 80% en aftoppen op HTS grens 1- en 2- persoonshuishoudens
Doelgroep :
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee

 

Oostslootstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Oostslootstraat

Aanvullende informatie : mutatietype A
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 80% max. red en won. t/m 110 punten HTS jongeren
Doelgroep : 18+
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee
Huur :

 

Pura Vida

 

Complex: Pura Vida

Bouwjaar: 2009

Aanvullende informatie : instroomwoning, mutatietype C (€ 1.250,-), Buren zoeken Buren
appartementen 27, 32 en 36 boven HTS-grens (niet-DAEB), nr 20 slaapwacht, ov.won. DAEB
Woninglabel : sociale huur en vrije sector huur
Huurprijsbeleid : 75% max.red. DAEB woningen en niet-DAEB woningen inflatie
Doelgroep : verzorgd wonen voor cliënten Philadelphia, huur slaapwacht (nr. 20) handhaven (=inflatie)
65+, na een maand leegstand doelgroep alle leeftijden
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee
Huur : nrs 1,8,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,26 en 20 verhuurd aan Philadelphia

 

Complex vertegenwoordiger:

Cees Baijens

 

 

Rietschooten

 

 

Vereniging Woon Leef Gemeenschap "Rietschooten"

 

Aanvullende informatie : instroomwoning, mutatietype A
verhuur o.b.v. statuten De Rietschooten
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 80% max.red.
Doelgroep : 50+, woongroep
Rietschooten 33 is de algemene ruimte
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => ja (eerst nieuwe dak aanbrengen waarschijnlijk 2018)

 

Complex vertegenwoordiger:

Dhr H vd Geest  Rietschooten 22

 

De vereniging heeft met als uitgangspunt respect voor de persoonlijke vrijheid van haar leden, de doelstellingen:

In stand houden van de woongemeenschap voor ouderen in Den Helder.

Bevorderen van de zelfstandigheid van de leden.

Bevorderen van verlenen van onderlinge hulp.

Bevorderen van het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van elkaars welzijn.

Bevorderen van de saamhorigheid van de leden.

Behartigen van de belangen van de leden, speciaal op het gebied van huisvesting.

Beheer van de gemeenschappelijke ruimten en tuinen die behoren tot het gebouw van de woongemeenschap.

Men kan zich inlaten schrijven vanaf 50 tot 65 jaar.

 

 

De inschrijving doet u bij de stichting Woontij. Hiervoor is een speciale toewijzing van toepassing:

U meldt zich aan bij  de stichting Woontij en geef vervolgens u voorkeur aan voor “Rietschooten.

Daarop wordt een afspraak gemaakt met de voorzitter “Rietschooten” en de toewijzingscommissie.

Gaat u akkoord dan bent u aspirant-lid.

De toelatingscriteria om aspirant lid te worden zijn beschreven in de beheersovereenkomst met woningbouw vereniging Woontij.

Ook de toewijzingscriteria om huurder te worden van één van de woningen van de woongemeenschap zijn beschreven in de beheersovereenkomst Woontij.

De Rietschooten kent een bestuur met statuten en huishoudelijke regels, opgemaakt door de Notaris bij wie de comparanten bekend zijn.

Aspirant bewoners krijgen die ter bestudering uitgereikt bij kennismaking.

Huurovereenkomsten met kandidaat bewoners komen op voordracht van en na gezamenlijk overleg met WLG tot stand.

Er wordt geselecteerd op huishoud situaties, dat wil zeggen: Een echtpaar heeft voorrang op alleenstaande.

Daarna wordt de volgorder bepaald door de leeftijd van de hoofdbewoner.

Hoe jonger de hoofdbewoner, des te hoger op lijst.

De inschrijf datum van Woontij is op dat moment niet het selectiecriterium.

 

 

Diverse activiteiten voor de woon vereniging:

Sjoelen op maandagavond, dat is een seizoen competitie en één maal per maand prijs sjoelen. o.l.v. één der bewoonsters.

Biljarten op maandagavond in de eigen biljartzaal, seizoen competitie, o.l.v. één der bewoners.

De Line Dance groep de “Geronimo” dansers oefenen en lessen op woensdagavond o.l.v. één der bewoonsters. Zij treden alleen op in de Rietschooten, ten hoogste 3x per jaar.

Zangkoor “de Rietzangers” oefenen op donderdagmiddag o.l.v. één der bewoonsters als dirigente en de Dj is één der bewoners. Ook zij treden ongeveer drie keer per jaar op en ook alleen in de Rietschooten. Het hoofddoel is een middag zingen.

Klaverjassen op donderdagavond seizoen competitie en één maal per maand prijsklaverjassen o.l.v. één der bewoners.

1x per maand Bingo/dansant op de laatste vrijdag van de maand o.l.v. één der bewoonsters die wordt geassisteerd door vrijwilligers achter de bar en geregeld een optreden van enkele bewoners die dat willen.

Koffieochtend op zondagmorgen. Dit wordt verzorgd op toerbeurt door elke zondagochtend een andere bewoonster.

Jaarlijks worden er diverse verjaardagen en 40, 45, 50, 55 enz. jarige bruiloften gevierd in de zaal, waar ook gevraagde vrijwilligers helpen zo’n dag te laten slagen. U mag dat zelf ook doen met eventuele hulp van familie leden maar voor zo’n dag bestaan er wel een aantal afspraken die u in acht dient te nemen.

Jaarlijks worden er etentjes georganiseerd in de zaal door vrijwilligers; denk aan Paasbrunche, Kerstbrunche, Koningsdag borrel, Nieuwjaars borrel, Happy hour, Hollandse rijsttafel, Pannenkoeken, Fish and Chips, waar twee vrijwilligsters 180 vissen staan te bakken en spontane BBQ’s in de zomer in één van de twee binnentuinen.

Bij mooi zomerweer in één van de twee prachtig aan gelegde tuinen koffie/thee/wijntje drinken in de middag uurtjes.
De tuinen worden door de bewoners/ster zelf onderhouden o.l.v. twee bewoonsters die de taak op zich hebben genomen als tuincommissie.

Er is een eigen bibliotheek die wordt gerund door één der bewoonsters. Binnengekomen tweedehands boeken worden nagekeken en gemerkt en voor de oude boeken wordt een bestemming gezocht.

Drie maal per jaar wordt de zaal en de hal flink onderhanden genomen door de bewoners o.l.v. een zaal coördinatrice. Gordijnen gewassen, meubilair schoon gemaakt, binnenkant ramen gezeemd enz., enz. Dit wordt gedaan door de bewoners/ster die dit werk nog kunnen. Zelfs onze oudste bewoonster die dit werk v. w. b. haar hoge leeftijd niet kan uitvoeren bakt dan een aantal taarten voor bij de koffie. Alle activiteiten die worden georganiseerd worden ondersteund door de bewoners.

Begin december gaan een aantal dames met eigenvervoer naar de “Boet” om inkopen te doen voor de kerst en maken daar een dagje uit van.

Voor bij het optuigen van de kerstversiering in de tuinen zijn bewoners/sters zo’n twee weken bezig om de tuinen er zo mooi mogelijk verlicht uit te laten zien en dat levert schitterende plaatjes op. Ook de zaal en hal worden voor kerst en oud en nieuw in de kerstsfeer gebracht door een aantal vrijwilligers.

Minstens 2 keer per jaar uit eten met zoveel bewoners als mogelijk in Julianadorp bij voormalig restaurant van Harte.

U leest wel dat de woongemeenschap erg actief is en veel plezier maakt met elkaar!

Spoorstraat 115 - 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende informatie : begeleid wonen voor cliënten s Heeren Loo en andere organisaties
samenwerkingsovereenkomst 's Heeren Loo, jaarlijkse verklaring verhuur via derden
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 80% max.red. met max. HTS jongeren
Doelgroep : alle leeftijden, begeleid wonen
voorrang 18-23 jaar
Onderhoudsbeleid : Onderdeel van stadshart Den Helder, onderzoek naar mogelijkheden in toekomst
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee