Spoorstraat 70 - 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 23
Bouwjaar: 1993
Aantal woningen: 12
Adres : Spoorstraat 70 t/m 74c  Den Helder

Aanvullende informatie : mutatietype C (€ 1.250,-)
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 80% max.red.
Doelgroep : alle leeftijden
Onderhoudsbeleid : Onderdeel stadshart Den Helder, onderzoek naar mogelijkheden in toekomst
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee

Tjempaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Tjempaka

Bouwjaar: 2012
Aantal woningen: 46
Adres: Van Galenstraat 169 t/m 259, 121, 165 en 167

Aanvullende informatie : instroomwoning, mutatietype A, Buren zoeken Buren, nrs 169 en 235 niet-DAEB
Woninglabel : sociale huur en vrije sector huur
Huurprijsbeleid : 70% max.red. en max. HTS grens (m.u.v. v.G.str. 169 en 235 > HTS-grens)
Doelgroep : 65+ appartementen, na maand leegstand doelgroep alle leeftijden.
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee

Complexvertegenwoordiger en tevens lid klankbordgroep BVN:

Mw. R. Frinks   Van Galenstraat 221

 

 

           

 

 

 

Vendex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Vendex
Bouwjaar: 1990
Aantal woningen: 22
Adres: Beatrixstraat 3a t/m 3m en 5a t/m 5k Den Helder

VvE, opstalverzekering via VvE

Aanvullende informatie : uitstroomwoning, mutatietype B (€ 250,-),Buren zoeken Buren
VvE, opstalverzekering via VvE
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 80% en aftoppen op HTS grens meerpersoonshuishoudens
Doelgroep : alle leeftijden
Onderhoudsbeleid : Onderzoek naar asbest in kruipruimte omder woningen
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => ja

Complexvertegenwoordiger en tevens lid klankbordgroep BVN:

Mevrouw C. Terwee  Beatrixstraat 3d

Wagenstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Wagenstraat
Bouwjaar: 1995
Aantal woningen: 9
Adres: Spoorgracht 38 en Wagenstraat 1 t/m 1g  Den Helder

Aanvullende informatie : mutatietype A
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 80% max. red en won. t/m 110 punten HTS jongeren
Doelgroep : alle leeftijden
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee

 

Zeemeeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: Zeemeeuw


Bouwjaar: 1999
Aantal woningen: 8
Adres: Baljuwstraat 229 en 231a t/m 231g Den Helder

Aanvullende informatie : mutatietype A
nr. 229 is slaapwacht
Woninglabel : sociale huur
Huurprijsbeleid : 100% maximaal redelijk tot huurtoeslaggrens
Doelgroep : verzorgd wonen voor cliënten Esdege
Onderhoudsbeleid :
Kwaliteitslabel :
Mutatiebeleid : zonnepanelen => nee (zolang Esdege nog huurt)