Woonbond helpt de BVN een stap vooruit

Huurdersorganisaties hebben onder de Woningwet 2015 een sterke positie gekregen in het overleg met verhuurders en gemeenten. Dat biedt tal van kansen voor huurders, maar zorgt ook dat er steeds meer van huurdersorganisaties wordt gevraagd.

een stap vooruit web

De Woonbond start daarom ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’. Een nieuw project om de BVN te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het doel is vast te stellen of de huurders tevreden zijn over het werk van de BVN. Werk dat door vrijwilligers wordt gedaan door voor de rechten van de huurders op te komen. Ook wilt de BVN weten of het beeld van de BVN nog klopt met de doelstellingen zoals die in 2007, mede door de huurders, zijn geformuleerd en de huurders meer te betrekken bij de belangenbehartiging.

Om dit te weten te komen wordt er een enquete gehouden onder de huurders van Woontij om daarmee de gewenste inzichten te verzamelen. 

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 18818965

Spreekuur op afspraak