Algemene ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Dit jaar 15 mei waren we met de ALV weer terug op een bekend nest buurthuis de Beuk.

De beuk

17 leden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn. Verder waren aanwezig, Dhr.  P. Sayers ( VZ  Raad van Commissarissen Woontij), Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder van Woontij) en Mw. C. Groen ( Manager Wonen van Woontij)

De diverse vergaderstukken zoals de  notulen, het jaarverslag van de secretaris en de  penningmeester werden goed  gekeurd, de kascontrole had ook geen problemen opgeleverd  En de  begroting 2020  werd door de aanwezigen ook goedgekeurd. Er was veel belangstelling  voor de rondvraag en leverde voldoende vragen/opmerkingen op die ook in bijna alle gevallen direct  beantwoord konden worden.

Na de pauze was er een interactieve presentatie van de Gemeente en de Brandweer over brandpreventie

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 18818965

Spreekuur op afspraak