Woontijdag 2018

De BVN actief aanwezig op de Woontijdag 2018

Samen met 125 deelnemers heeft de BVN de Woontijdag 2018 in schouwburg De Kampanje bijgewoond. Een divers gezelschap van belanghebbenden van Woontij nam actief deel aan een interactief discussieprogramma, onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij.

De 3 strategische speerpunten (lokaal maatwerk, voldoende woningen en duurzaamheid) werden belicht. Over de positionering van Woontij in Den Helder liepen de meningen uiteen.

Woontijdag

Er ontstonden actieve discussies waarbij voor de verschillende thema's gasten aan tafel werden uitgenodigd om over de onderwerpen te praten en hun mening te geven. Zo ook werd onze voorzitter Joke van Beveren onverwachts uitgenodigd aan tafel plaats te nemen en haar standpunt te geven over de posititionering, lokaal maatwerk en de doelgroepen van Woontij. Woontij heeft volgens de BVN een andere strategie voor Den Helder dan voor Texel en dat werd ook duidelijk gemaakt bij de discussies die ontstonden nav de uitspraken van de tafel. Ook heeft onze voorzitter duidelijk gemaakt wat de BVN onder maatwerk verstaat en daar ligt voor Woontij nog enige uitdagingen om dit te bewerkstelligen. Deze onderwerpen heeft de BVN ook geagendeerd voor ons gezamelijk overleg.

Woontijdag 2

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 18818965

Spreekuur op afspraak