Nieuwe voorzitter BVN

 

voorzitter hamer 300x201

Tijdens de ALV 2017 heeft de voorzitter de heer P Offermanns de voorzitterhamer overgedragen aan de secretaris Mevrouw. J. van Beveren -Bernard. Zij is gekozen door de vergadering nadat er verder geen tegenkandidaten hebben gemeld. De secretaris functie wordt ad iterim waargenomen door de heer A Smit.

Hierdoor is er een vacature ontstaan voor de secretaris functie van de BVN. De voorkeur gaat uit naar een huurder van Woontij. 

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 51053841

Spreekuur op afspraak