Tekenen prestatieafspraken

Nieuwe afspraken over wonen in Den Helder

Den Helder – De gemeente heeft nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Woningstichting Den Helder, Stichting Woontij, Stichting Huurdersbelang en Bewonersvereniging Nieuwediep.

Maandag 12 december ondertekenden zij samen met wethouder Odd Wagner een overeenkomst. Hierin staan onder meer afspraken over samenwerking, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

ondertekening

De ondertekening is belangrijk, omdat hiermee alle partijen afspreken te werken aan een goed woon- en leefklimaat voor bewoners van sociale woningbouw. Basis voor de nieuwe prestatieafspraken is de Woonvisie van Den Helder 2016-2020 “In Den Helder kan meer!”. De Woonvisie zet in op het behoud en het versterken van welvaart en welzijn voor de huidige en toekomstige bewoners. Niet de stenen, maar de mens staat centraal.

Hoofdthema’s
De hoofdthema’s van de Woonvisie zijn: Betaalbare kwaliteit, Goed wonen voor jong & oud, Duurzaam wonen en Tijdelijk wonen. Op basis van de Woonvisie

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 18818965

Spreekuur op afspraak