Bestuursverandering

Bestuursveranderingen 

In verband met het vertrek van Dhr. Smit heeft de penningmeester Dhr. Geurtsen zijn functie overgedragen aan het bestuurslid Dhr. Baijens. Dhr. Geurtsen zal de functie van secretaris vervullen. Zij vormen samen met de huidige voorzitter Mw. van Beveren-Bernard het dagelijkse bestuur.

De Klankbordleden Dhr. Offermanns, Dhr. Dongen, Mw. Marcus en Mw. Janssen stellen zich verkiesbaar voor het algemene bestuur. De goedkeuring voor dit lidmaatschap zal in de ALV 2022 uitgesproken worden door de leden.

 

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 18818965

Spreekuur op afspraak