Algemene ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering 2019 Dit jaar 15 mei waren we met de ALV weer terug op een bekend nest buurthuis de Beuk. 17 leden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn. Verder waren aanwezig, Dhr.  P. Sayers ( VZ  Raad van Commissarissen Woontij), Dhr. J van Andel (directeur/bestuurder...

Lees verder: Algemene ledenvergadering 2019

Woontijdag 2018

De BVN actief aanwezig op de Woontijdag 2018 Samen met 125 deelnemers heeft de BVN de Woontijdag 2018 in schouwburg De Kampanje bijgewoond. Een divers gezelschap van belanghebbenden van Woontij nam actief deel aan een interactief discussieprogramma, onder leiding van dagvoorzitter Anouschka...

Lees verder: Woontijdag 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

Op 16 mei 2018 heeft de Bewonersvereniging Nieuwediep haar jaarlijkse algemene leden vergadering gehouden. Dit keer is gekozen voor een historische lokatie op de Zijner Majesteits Bonaire welke ligt in Dok 1 op Willemsoord. Hoewel de intree naar de vergaderzaal uitdagend was heeft deze...

Lees verder: Algemene Ledenvergadering 2018

Gulle gift

  Bewoners van de wooncomplexen Jozef-Catharina-Lidwina en Tjempaka (Woontij) in Den Helder hebben vandaag een cheque van 4184,46 euro overhandigd aan de kinderafdeling van het Helderse ziekenhuis. Het geld komt uit de exploitatie van de gemeenschappelijke ruimte in het gebouw Tjempaka. Deze...

Lees verder: Gulle gift

Nieuwe voorzitter BVN

  Tijdens de ALV 2017 heeft de voorzitter de heer P Offermanns de voorzitterhamer overgedragen aan de secretaris Mevrouw. J. van Beveren -Bernard. Zij is gekozen door de vergadering nadat er verder geen tegenkandidaten hebben gemeld. De secretaris functie wordt ad iterim waargenomen door...

Lees verder: Nieuwe voorzitter BVN

Seringenlaan 50, 1783 EV Den Helder
Telefoon: 06 18818965

Spreekuur op afspraak